Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ustroniu Morskim na rok szkolny 2023/2024

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DLA DZIECI 3 - 6 LETNICH

DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI

Rodzice wypełniają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Deklaracje będą dostępne od dnia 02.02.2023 r.
Składanie w przedszkolu deklaracji: od 06.02 do 10.02.2023 r. do godz. 15.00.

Składanie w przedszkolu potwierdzenia pisemnego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do przedszkola: od 29.03.2023r. do 30.03.2023r.

 

DLA DZIECI, KTÓRE NIE SĄ JESZCZE PRZEDSZKOLAKAMI

Rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”: od dnia 01.03.2023r. do 22.03.2023r. do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu potwierdzenia pisemnego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do przedszkola: od 29.03.2023r. do 30.03.2023r.

 WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.PRZEDSZKOLE.USTRONIE-MORSKIE.PL ZAKŁADKA REKRUTACJA • WYPEŁNIONE WNIOSKI PROSIMY PRZESYŁAĆ MAILEM: PRZEDSZKOLE@USTRONIE-MORSKIE.PL LUB ZOSTAWIAĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE

 

 

 

 Dodatkowa rekrutacja od dnia 11.04.2023r. do 13.04.2023r. do godz. 15.00

(W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

 

 

 DOKUMENTY I INFORMACJE DO POBRANIA