2024-05-29

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom dziękujemy

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom dziękujemy za spędzony wspólnie z dziećmi czas, za pokazywanie świata, wsparcie w każdej trudnej chwili, za mądre nakazy, za bycie najlepszym przykładem, a przede wszystkim — za to, że jesteście