Programy

Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku
szkolnym 2023/2024:
Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:
• MAC „ Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska,
Renata Paździo
• ,,Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5 i 6-latków”. Magdalena
Szpotowicz, Małgorzata Szulc
• Program: ,,Czyste ząbki mamy, marchewkę zjadamy”
• Program: ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne"
• Program autorski: ,,Ja i przyroda”
• Program autorski: ,,Komunikacja – edukacja - ruch”
• Program,, Czyste powietrze” – grupa IV, V,
• Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
• Program adaptacji dziecka w przedszkolu.
• Programy współpracy z rodzicami.
• Program autorski ,,Tańczące przedszkolaki”.
• Wdrażanie elementów pedagogiki planu daltońskiego.

 

Podstawa programowa