Oficjalna strona przedszkola w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO”, informujemy:
1. Administratorem jest Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim z siedzibą w Ustroniu
    Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8a,
2. Przedszkole przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych,
3. Pani/pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony
    internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO.
4. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na
    podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie
    niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
    międzynarodowej
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
    decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
    wobec przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
    Danych Osobowych

  

          SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Ustroniu Morskim,
78-111 Ustronie Morskie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8a (dalej „My”, „Przedszkole”)lub „Administrator”), reprezentowane przez Dyrektora.
 
Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Pani/Pana zgodą.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa miedzy innymi takich jak:
Ø ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
Ø ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
Ø ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
Ø ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,
Ø oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
·         udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
·         umożliwienia łatwiejszego kontaktu.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja zadań publicznych, może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ja Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy: przedszkole@ustronie-morskie.pl
 
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa.
Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.
Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO), tj.
Ø sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
Ø ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;  jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/pana dane osobowe mogą być przekazane:
·         podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
·         podmiotom świadczącym usługi:
§ doręczania korespondencji
§ obsługi IT
 
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa,
a następnie przekazujemy je do archiwum.
W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez cały czas trwania wydarzenia
i okres przewidziany do archiwizacji.
 
Czy przekazujemy Pani/pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 

WYDARZENIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU I PRZEPISY RODO
 
Dyrektor Przedszkola Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8a informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń oraz uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz.880).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonywanych przez uczestników wydarzeń oraz uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
Brak informacji dla wybranego działu
Kalendarz wydarzeń
 <<kwiecień 2024>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930