Oficjalna strona przedszkola w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Zarządzenie w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu

 ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Dyrektora Przedszkola

 

 

w Ustroniu Morskim

 

 

z dnia 28 grudnia  2018  r.

 

 

 

w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

 

Na podstawie art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz .U. 2018.996 tj. z późn. zm.) Statutu Przedszkola, działając na podstawie porozumienia zawartego dnia 21.12.2012 r. z Wójtem Gminy Ustronie Morskie oraz Uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dania 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminą Ustronie Morskie zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1

 

 

W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w wymiarze 5,5 godziny dziennie, przez 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7.30 do 13.00.

§ 2

 

 

1.      Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat obejmuje:

 

a)      Opłatę za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych , wykraczających poza podstawę programową , realizowaną w czasie przekraczającym wymiar zajęć , o których mowa w § 3 pkt.4 i wynosi 1,00 zł.

 

b)      Opłatę za wyżywienie  zgodnie z § 3 i § 4.

 

2.        Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat obejmuje opłatę za wyżywienie zgodnie z § 3 i § 4.

 

§ 3

 

 

Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie przedszkola.

 

§ 4

 

 

1.      Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 6,50 zł i obejmuje zakup surowców
i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

 

2.      Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez dyrektora przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

§ 5

 

 

Opłaty za posiłki dzieci wynoszą;

 

a)    Śniadanie-1,50 zł

 

b)   Obiad- 3,50 zł

 

c)    Podwieczorek-1,50 zł.

  § 6

 

 

 Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu    wnoszone są z dołu do 15-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola  na podstawie dokumentu rozliczeniowego.

 

      § 7

 

 

3.      Szczegółowe warunki rozliczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dotycząca pobytu dziecka w przedszkolu
 ( załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia)

 

     § 8

 

 

 

 

Traci moc Zarządzenie nr 8/08/2017  Dyrektora Przedszkola w ustroniu Morskim z dnia 07.08.2017 r. w sprawie: opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany nr 8/08/2017 Dyrektora Przedszkola w Ustroniu Morskim z dnia   w sprawie 07.08.2017 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ 9

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 28 grudnia 2018 roku.

 

Kalendarz wydarzeń
 <<sierpień 2020>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31